Các Mục Tử

TƯỞNG NHỚ ĐGM FX NGUYỄN VĂN SANG (1932 - 2017)

TƯỞNG NHỚ ĐGM FX NGUYỄN VĂN SANG (1932 - 2017)

ĐC Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang (8 tháng 1 năm 1931 – 5 tháng 10 năm 2017) là một giám mục của Giáo hội Công giáo Rôma tại Việt Nam. Ngài nguyên là Giám mục chính tòa Giáo phận Thái Bình, đảm nhận chức vụ này trong gần 20 năm, từ năm 1990 đến năm 2009. Khẩu hiệu giám mục của ông là "Chân lý trong tình thương".