Hạnh Các Thánh

Tiểu sử Thánh Teresa Calcutta

Tiểu sử Thánh Teresa Calcutta

Mẹ Teresa là người sáng lập Dòng Truyền giáo Bác ái, thuộc hội thánh Công giáo Roma gồm những người phụ nữ chuyên giúp đỡ người nghèo. Được coi là một trong những người nhân đạo vĩ đại nhất của Thế kỷ 20, Mẹ đã được phong thánh vào năm 2016 & thường được gọi là Thánh Teresa Calcutta .

Các Thiên Thần bản mệnh có nhiệm vụ như thế nào?

Theo Thánh Kinh cho biết "Phẩm giá các linh hồn cao quý dường nào vì mỗi linh hồn đều được Thiên Chúa trao cho một thiên thần để săn sóc" . Vì thế, dựa vào lời Chúa - chúng ta hãy tìm hiểu thêm các nhiệm vụ của Thiên Thần Bản Mệnh.