Lời Chúa

Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10)

Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10)

Lời Chúa Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) Hôm nay, chúng ta mừng lễ tôn kính các sứ giả của Thiên Chúa, những đấng bảo vệ mỗi người và từng người chúng ta

Lễ Nhớ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

Ngày 01/10 : Lễ Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu - Lễ Nhớ.  Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã được phong thánh năm 1925, tức 28 năm sau khi từ trần. Ngài được chọn làm bổn mạng các xứ truyền giáo cùng với thánh Phanxicô Xaviê năm 1927 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng lên hàng Tiến Sĩ Hội Thánh ngày 19 tháng 10 năm 1997.