TƯỞNG NHỚ ĐGM FX NGUYỄN VĂN SANG (1932 - 2017)

  • 04/10/2019

TƯỞNG NHỚ ĐGM FX NGUYỄN VĂN SANG (1932 - 2017)

 

 

Sinh ra từ vùng đất Hà thành.

Từ nhỏ vốn hoạt bát thông minh.

Thời di cư (1954) đã theo dòng chảy.

Nhưng - Ơn Gọi - quay lại Đô thành.

 

Thiên chức Linh Mục được thụ phong (26 tuổi).

Chính tòa Hà Nội - góp nhiều công.

Giúp 2 Đức Hồng Y đắc lực,

Rồi Giám Mục Phụ Tá được phong (49 tuổi)

 

Khi Giáo Phận Thái Bình trống Tòa.

Ngài đã vâng lời Đức Thánh Cha

Về làm Chủ chăn miền Quê lúa (1990).

Đến nay còn đậm Dấu ấn Cha!

 

Đến Văn Môn với người phong cùi,

Thăm hỏi và dâng Lễ tại đây.

Đại hội Trẻ Giáo tỉnh - khởi xướng.

Nhà thờ Chính Tòa mới - đã xây.

 

27 năm - Thái Bình - gắn liền :

Canh tân - trong ngoài - tốt đẹp hơn.

Sống Đạo khởi sắc, thêm giáo xứ,

Nhiều Thánh Đường mới đã mọc lên.

 

Giáo Đô, Thánh Địa - Cha thường qua.

Nhiều hội nghị quốc tế - tham gia.

BƯỚC ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG và nhiều sách,

Thi sĩ Bạch Lạp - viết thơ - ca.

 

KIM KHÁNH LINH MỤC - qua mốc vàng (57 năm).

NGÂN KHÁNH GIÁM MỤC - vượt vẻ vang (36 năm).

Bậc 'cao nhân' - Đạo, đời nể trọng.

85 tuổi - từ biệt dương gian.

 

Giây phút đi vào cõi trường sinh.

Sứ mạng Thiên phú đã hoàn thành!

Xin Chúa đón Đức Cha - ân thưởng

Trên Nước Thiên Đàng - hưởng phúc vinh!

 

Thắp nén tâm nhang - tưởng niệm Người !

Nghẹn ngào...trong tiếng nấc...lệ rơi..!

Lũ lượt từng đoàn con tiễn biệt,

Mong ngày tái ngộ trong Nước Trời!

 

Tác giả: Hung Vu.