Về Chúng Tôi

  • 02/10/2019

Tinmungchonguoingheo.net không phải là một tổ chức chính thức của Giáo Hội Công Giáo, Nhưng với tấm lòng yêu mến Thiên Chúa và Giáo Hội, các Anh Chị Em trong Ban Biên Tập (BBT) rất muốn đóng góp vào công cuộc loan báo tin mừng trong thời đại hôm nay - nhất là những người nghèo khổ nhất.

Các chủ đề chính mà Ban Biên Tập (BBT) muốn gởi đến Quý Vị đọc giả xa gần :

+ Cập nhật tin tức mới nhất của GH Việt Nam & GH Hoàn Vũ

+ Các thắc mắc về Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo - cũng như những thắc mắc liên quan đến các vấn đề trong đời sống Đức Tin

+ Hạnh Các Thánh dựa theo tiểu sử & cuộc đời của Các Thánh

+ Các Văn Kiện & Tài liệu liên quan đến Giáo Hội Công Giáo

+ Dõi bước theo các Vị Mục Tử, gương sáng trong sứ mạng & giáo huấn của các Ngài.

Với tinh thần trên, BBT hy vọng sẽ cung cấp đầy đủ - chính xác - trung thực tất cả các nội dung được đăng tải, Đồng thời ở từng bài viết , bài suy niệm & chia sẻ - đều sẽ thể hiện tên tác giả / nguồn tin (nếu có) nhằm nói lên sự Tôn Trọng & Tri Ân các tác giả cũng như các nguồn tin.

Ngoài ra, với thiện chí của BBT - chúng tôi rất mong nhận được các Tin Tức - Bài Viết - Chia sẻ từ tất cả Quý Độc Giả xa gần để các nội phong phú & đa dạng hơn thông qua Email : tinmungchonguoingheo.net@gmail.com

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu Lòng Thương Xót ban phúc lành & trả công bội hậu cho Quý Vị & Các Bạn ; Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, Thánh Cả Giuse & Thánh Teresa Calcutta (bổn mạng của tinmungchonguoingheo.net).

Trân Trọng !